Lütfen bekleyin..
 • Ana Sayfa
 • 18°
  14 Kasım 2019 09:06
 • Sitene Ekle
 • RSS
 • Son Haberler
 • Arşiv

Ege Ulaşım Yönetim Kurulu Başkanı Murat Koç: Önlem alınmazsa yabancılar sektörü ele geçirebilir

02 Ekim 2015 11:03

Lojistik sektörü zor günler geçiriyor. Sektör temsilcileri Hükümet'ten bir an önce önlem alınmasını istiyor. Ege Ulaşım Yönetim Kurulu Başkanı ve MHP İzmir Milletvekili Murat Koç, " Eğer önlem alınmazsa yabancı şirketler, sektörü ele geçirebilir" diyor.

Röportaj: Cengiz Kazan

*Ege Ulaşım, 62 şubede, 800 araçtan oluşan filosu ve bin 500 çalışanı ile hizmet veriyor.

*Global ekonomik kriz ve iç piyasadaki ekonomik dalgalanmalar, taşımacılık sektörünü olumsuz etkiliyor. 

*Artan rekabetle birlikte karlılık azaldığı için iflas eden firmalar arttı.

*Yakıt fiyatları, dünya standartlarının seviyesine çekilmeli. 

*Maliyetlerimizde en önemli paya sahip yakıt konusunda teşvik kapsamı uygulanmalı.

*Sektörün gelişmesi için Hükümet, yatırım teşvik çalışmalarını başlatmalı.

*Önlem alınmazsa yabancı firmalar, Türkiye pazarını ele geçirecek

Türk taşımacılık sektörü son dönemlerde büyük sorunlarla karşı karşıya. Uzun yıllar hızlı büyüme trendinde olan lojistik sektörü, yakıt fiyatlarındaki yüksek maliyetler, giderek artan rekabet ve ekonomik dalgalanmalarla ciddi darbe yedi. Tüm bu sorunlara rağmen büyümesini sürdüren kuruluşlar da var. Bu başarılı firmalardan biri de Ege Ulaşım. 62 şubede, 800 araçtan oluşan filosu ve bin 500 çalışanı ile hizmet veren Ege Ulaşım Yönetim Kurulu Başkanı Murat Koç, Turcomoney’e çarpıcı değerlendirmelerde bulundu, hedeflerini ve projelerini anlattı…

-Sayın Murat Koç,  Ege Ulaşım, taşımacılık sektörüne  ne zaman girdi? Kuruluşundan bugüne hikayenizi anlatır mısınız?

1998 senesinden beri parsiyel yük taşımacılığı yapıyoruz. Hizmet verdiğimiz coğrafyada değişime ve yeniliğe açık yaklaşımımız, gelişen teknolojiye paralel adımlarımız ve değerli müşterilerimizden aldığımız güç ile 17 senede sektörün öncüleri arasına girmeyi başardık.

-Taşımacılığınızı daha çok yurtiçine mi yurtdışına mı yapıyorsunuz? Hangi ülkelere?

Yurtiçinde parsiyel yük taşımacılığı yapıyoruz. Dört bölgede (Ege,  Marmara, Akdeniz ve İç Anadolu)  acentelerimizin olduğu il ve ilçelere hizmet götürüyoruz.

-Filonuzda kaç araç var? Kaç şubeniz var?

Şuanda 62 şubemiz, 800 araçtan oluşan filomuz, 1500’i aşkın personelimiz ile 500’ün üzerinde noktaya hizmet ulaştırıyoruz.

-Şirketinizde toplam kaç kişi çalışıyor?

Ege Ulaşım bünyesinde 800 çalışan, acentelerimizde yaklaşık 700 personel istihdam ediliyor. Kısacası biz büyük bir aileyiz.

-2014 yılı cironuz ne kadar? 2015 yılının ilk 6 ayı ile ilgili performansınız konusunda neler söyleyeceksiniz?

2014 yılı verilerine göre ciromuz 56.851.536,65 TL, 2015 yılı 6. ay sonu ciromuz 34.766.302,97 TL‘dir. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar ortada, üretim ve ticaret bu olumsuzluklardan çok etkilendi. Ağırlıklı ticari emtia taşıyan Ege Ulaşım da dolaylı olarak diğer sektörlerden etkilenmekte bu nedenle 2015 yılı performansımızı beklentilerimizin altında buluyorum.  

-Hangi firmalara hizmet veriyorsunuz?

Ticari emtia taşıyoruz. Hemen hemen her sektöre hitap ediyoruz.  Sistemimizdeki kayıtlı verilere baktığımızda 500.000 civarında müşterimiz olduğu görülüyor. Acentelerimizin bulunduğu il, ilçe hatta köylere kadar hizmet götürüyoruz.

-Taşımacılık sektörünün değerlendirmesini yapar mısınız?

Türkiye için lojistik hızla gelişen bir sektör. Lojistik sektöründe iç taşımacılık ise en önemli payı oluşturuyor. Dış ticaret taşımalarında denizyolu taşımacılığı en önemli payı alıyor, ancak yurt içi taşımalarda ise karayolu taşımaları hala %95 oranında pay alıyor.

Global ekonomik dalgalanmaların ülkemize olan yansımaları yanında iç piyasadaki ekonomik dalgalanmalara bağlı daralma mal üreten ve satın alan firmaları son derece olumsuz etkiliyor ve beraberinde artan rekabet baskısı ile fiyatlarını arttıramıyor.

Enflasyon verileri ortada. Artan maliyetlere karşı fiyatların arttırılmaması nedeniyle firmalar maliyetlerini aşağı çekmeye çalışarak karlılıklarını korumaya çalışıyor. Firmaların nakliye maliyetlerini aşağı çekme çabaları sonucunda, hizmet sektörü olan taşımacılık maalesef olumsuz yönde etkileniyor.

Ayrıca diğer olumsuz bir etken ise taşımacılık sektöründe artan rekabet ortamı. Çünkü, taşımacılık doluluk esası üzerine çalışan bir sektör dolayısıyla daralan ekonomik yapı yük potansiyelini azalttığı durumda rekabet yoğunlaşıyor ve karlılık azaldığı için her geçen taşımacılık firmalarında iflaslar artıyor. Bu durum, sektörün gelişmesi açısından son derece üzücü. Bu gidişle korkarım gelecekte, yabancı lojistik firmaları veya yatırımcıları Türkiye pazarına girecekler ve yerli sermayeli firma sayısı azalacak.

-Sektör olarak sorunlarınız var mı, nelerdir? Hükümet'ten bu konuda neler bekliyorsunuz?

Taşımacılık sektörünün en önemli sorunlarının başında biraz önce belirttiğim gibi rekabet baskısı ve artan maliyetler geliyor. Bu durum karlılığı çok azaltıyor ve dolayısıyla insan kaynağı açısından istihdamı en yüksek olan bu sektör yeni yatırımlarda bulanamadığı için gelişemiyor. Taşımacılık sektörü için en önemli maliyet kalemi olan yakıt fiyatlarının dünya standartlarına göre yüksek olması, maliyetlerimizi aşağı çekmeye engel oluyor. Ayrıca, taşımacılık ile ilgili yeni yasal düzenlemelerin getirdiği bazı uygulamaların hatalı veya yetersiz olması nedeniyle uygulanan cezalar ve yaptırımlar ayrı bir sorun oluşturuyor. Sektörün başta gelen en önemli sorunlarının birisi de yeterli kalifiye insan kaynağı olmaması.

Karlılığı etkileyen olumsuzluklar nedeniyle sektördeki ücret uygulamaları piyasa koşullarına göre altta kalabiliyor. Bir de buna işin özverili ve meşakkatli yapısı da eklenince çok fazla tercih edilmeyen sektör oluyor. Öncelikle Türkiye’nin ulusal ve uluslararası ulaştırma politikalarının yeniden belirlenmesi gerekiyor. Bu konuda, sektörün sorunları ile ilgili olarak sektörel sivil toplum örgütlerinden gelen talep ve önerileri alıp, çok hızlı olarak değerlendirmelidir. 2004 yılında çıkarılan 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve yönetmeliği birçok kez değişikliğe uğrasa da hala tartışılıyor. Demek ki eksikliler var hızlı tamamlanamıyor. Yönetmeliğin özellikle yetki belgeleri konusunda ki uygulama kavramlarında ki karışıklıklar ve hala belgesiz taşımacılığın tam olarak denetlenememesi nedeniyle haksız rekabet oluşuyor. Bu nedenle çok acil olarak gerekli yasal düzenlemelerin tamamlanması gerekiyor.

Maliyetlerimizde en önemli paya sahip yakıt konusunda teşvik kapsamı uygulanmalıdır.

Dış ticaret taşımalarında uygulanan yakıttaki vergi muafiyetlerinin iç taşıma sektörü için de uygulanması yıllardır sektör temsilcileri tarafından gündeme getiriliyor. Bakınız, bu konuya özellikle dikkat çekmek istiyorum, yakıt fiyatlarının taşımacılık sektöründe aşağı inmesi demek, tüm sektörlerin hedeflediği özellikle nakliye maliyetlerinin aşağı inmesi demek, tüketim ve gıda sektörü için enflasyonun aşağıya inmesi demek. Kısacası ekonomiye önemli bir katma değer sağlaması söz konusu.

Ayrıca, sektörün gelişmesi için yatırım teşvik çalışmaları yapılmalı. Trafik Kanunun ve yönetmeliğinde ki bazı uygulamalar günün şartlarına göre yeniden düzenlenmeli özellikle azami yükseklik ve ağırlık uygulamaları gibi. Bu konuda cezalar taşımacıların sürekli en önemli sorunu haline gelmeye başladı. Şunu belirtmek isterim ki, taşımacılık sektörü toplum için bir amme hizmeti yapıyor. Devletin gelişmiş ülkelerde olduğu gibi sektöre bakış açısını bu şekle göre dönüştürmesi birçok sorunun çözümü için anahtar olacaktır.

-Firmanızın yıl sonu hedefi konusunda neler söyleyeceksiniz?

Ege Ulaşım şirketi olarak, endüstriyel parsiyel taşımacılıkta çok önemli bir rol üstlenmiş durumdayız. Mevcut kargo şirketleri tek parçada 100 kg gibi bir sistem uygulamakla beraber ağırlıklı olarak doğrudan son kullanıcıya dönük bir operasyon yapıyor. Buna bağlı alt yapılarını kurmuş durumdalar. Biz ise palet bazlı veya kargoların almadığı değişik ölçüde ve ambalajlı emtiaları yasal sınırlar dâhilinde iki taraflı olarak taşıyoruz. Bizim temel işimiz üretici, toptancı ve perakendeci arasında mal akışını taşımak. Aslında özellikle KOBİ’ler için son derece önemli bir işi yapıyoruz.

Müşterilerimizin isteklerine bağlı olarak taşıma operasyonlarımızı özellikle, tam ve belirlenen zaman içerisinde yapıyoruz ve bu konuda sistem ve operasyon alt yapımızı sürekli geliştirmek durumdayız. Operasyon hizmet ağımızı sürekli geliştiriyoruz. Şu anda Karadeniz-Güney ve doğu Anadolu bölgeleri dışında kalan ve üretim ve ticaret yoğun olduğu tüm illerde Transfer merkezleri-bölge ve şube müdürlükleri ile bölge acentelikleri şeklinde yapılanmamız mevcut ve sürekli gelişiyor. Operasyon sürecinin başarılı ve verimli olarak yürütülmesi için iyi bir sisteme ve bu sistemin ölçülebilir-denetlenebilir ve geliştirilebilir bir yazılım ile teknolojik alt yapıya ihtiyaç bulunuyor. Bu nedenle yılsonuna kadar öncelikle şirketimizin bu gün ve önümüzde ki yıllarda ki ihtiyaçlarımızı da kapsayacak şekilde teknolojik alt yapı yatırımına başladık. Yılsonuna kadar bu konuda önemli bir ilerleme sağlamış olmayı hedefliyoruz. Ayrıca teknolojik alt yapının gelişimine paralel olarak hizmet ağımızı genişleteceğiz.

Çok daha önemlisi, 2015 yılı başında, şirketimizin tüm çalışmalarının daha sağlıklı ve kalıcı bir zemine oturtulması ve geleceğe emin adımlar gidebileceği sürdürülebilir bir büyüme için kurumsallaşma ve yeniden yapılandırma dönemi başlattık. Hedefimiz yıl sonuna kadar bu konuda önemli bir mesafe almak. Takdir ederseniz, tüm sektörler ve şirketler için bu tür çalışmalar zahmetli ve mücadeleci olmakta ancak sevindiğimiz taraf şirketimiz çalışanlarının yüksek aidiyet duygusu ve enerjik yapısı. Eğitimlere ağırlık veriyoruz ve artan kalifiye insan kaynağı ihtiyacımız için EGE ULAŞIM AKADEMİ projesini başlattık. Diğer bir konu da, kurumsal sistemin gereği olarak kayıt dışı, yani faturasız çalışmamak. Ege Ulaşım zaten uzun zamandır vergi numarası veya TC kimlik numarası olmayan ürünleri taşımıyor. Bu konudaki kararlılığımız devam edecektir.

-5 yıl sonraki hedeflerinize ilişkin bir projeksiyon çizer misiniz?

Öncelikle 2015 yılında başlattığımız yeniden yapılanma ve kurumsallaşma süreci ile teknolojik alt yapımızı, 2016 yılında tamamlamış olmayı hedefliyoruz. 2017-2018 hedeflerimiz arasında tüm Türkiye’ye hizmet verecek operasyon hizmet ağını kurmak istiyoruz. Yurt dışına açılmak gibi bir vizyon ve hedefimiz var. Global tedarik zinciri ve buna bağlı gelişen global lojistik sisteme entegre olmak istiyoruz. Bu süreç içerisinde bu konuda ön araştırmalar yapacağız. Önümüzde ki 5 yıl süreç içerisinde gerekli alt yapının tamamlanmasında sonra yurt dışı firmalar ile iş ortaklıkları şeklinde bir yapı oluşturmayı hedefledik.

-Eklemek istediğiniz başka bir husus var mı?

Ege Ulaşım olarak şu an 800’e yakın kadrolu personel, acenteler ve araç parkımız ile yaklaşık 1.500’ün üzerinde kişi ile ülkemize istihdam yaratmış durumdayız. Büyüme sürecimizi sürdürebilir bir yapıda tutmak ve istihdam alanımızı genişletmek temel hedefimiz. İnsan, bizim gibi hizmet sektörü için son derece önemli. Ayrıca istihdam olmadan ülke kalkınması olmaz bilinciyle biz yönetim olarak bu konuda elimizden gelenden fazlasını yapmaya çalışıyoruz ve çalışacağız. Kararlı, dikkatli, akıllıca ve en önemlisi daha çok çalışarak Allah’ın izniyle hedeflerimize ulaşacağımıza, karayolu ulaşım sektörüne yeni değerler kazandıracağımıza inanıyoruz.

Kaynak: Turcomoney

 • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (1)
Faruk Şahin
1yıl önce
kısacası memleketini düşünmüş gibi .
Linkler

Arşivde Ara

Namaz Vakitleri
  İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
  06:1407:4112:5315:3117:5519:18
Anket
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=