Türkiye’nin dış borcu ne kadar? - Haber 1 Anasayfa'ya git | Anasayfam yap | Sık kullanılanlara ekle | RSS

Türkiye’nin dış borcu ne kadar?

Hazine Müsteşarlığı verilerine göre, Türkiye’nin brüt dış borç stoku, 2012 yılı üçüncü çeyreği sonu itibarıyla 326,3 milyar dolar olurken, net dış borç stoku ise 191,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Brüt Dış Borç Stoku geçici verileri, Hazine garantili dış stok verileri, Türkiye net dış borç stoku, kamu net borç stoku ve AB tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin brüt dış borç stoku, 2012 yılı üçüncü çeyreğinde 326,3 milyar dolar oldu. Özel sektör borçlarının toplam dış borç stoku içerisindeki payı 217,2 milyar dolar ile yüzde 66,6 ve kamu kesimi borçlarının payı 101,1 milyar dolar ile yüzde 31 olarak kaydedildi.

Merkez Bankası borçlarının toplam borç stoku içerisindeki payı 7,9 milyar dolar ile yüzde 2,4 olarak gerçekleşti. Kamu kesimi dış borçlarının büyük çoğunluğu orta-uzun vadeli borçlardan oluşurken, kamu idarelerinden oluşan Merkezi Yönetim Dış Borç Stoku, Eylül sonu itibarıyla 81,5 milyar dolar seviyesinde kaydedildi. Bu miktarın 50,4 milyar dolar tutarındaki kısmı uluslararası finansal piyasalarda gerçekleştirilen tahvil ihraçları stokundan oluştu. Merkezi yönetim dışında kalan mahalli idareler, fonlar, kamu bankaları, KİT'ler ve diğer finansal olmayan kamu kuruluşlarının toplam dış borçları ise 2012 üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 19,5 milyar dolar olarak kaydedildi.

2012 yılı Eylül sonu itibarıyla kısa vadeli özel sektör dış borcu 88,5 milyar dolar oldu. Bu tutar içinde bankacılık sektörünün payı 54,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Özel sektörün 2012 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla orta-uzun vadeli dışborçları 128,7 milyar dolar olurken, uzun vadeli özel sektör dış borç stoku içinde en büyük paya, finansal olmayan kuruluşlar 80,4 milyar dolar ile sahip oldu.

Merkez Bankası'nın uzun vadeli borçları, 2012 yılı üçüncü çeyreğinde 6,8 milyar dolar, kısa vadeli borçları 1,1 miyar dolar tutarında gerçekleşti. 2012 Haziran-2012 Eylül döneminde dış borç stoku, döviz kuru değişikliklerinden dolayı yaklaşık 4,8 milyar dolar tutarında artış kaydetti.

KAMU BORÇ STOKU

Kamu brüt toplam borç stoku Eylül sonu itibariyle 561,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu miktarın 406,6 milyar lirasını kamu brüt iç borç stoku, 154,5 milyar lirasınıda kamu brüt dış borç stoku oluşturdu. Eylül sonu itibariyle Merkez Bankası'nın net varlıkları 179,4 milyar lira, kamu varlıkları 71,1 milyar lira, işsizlik sigortası fonu net varlıkları ise 59 milyar lira olarak kaydedildi. Buna göre, kamu net toplam borç stoku 251,6 milyar lira oldu. Türkiye net dış borç stoku ise 2012 Eylül sonu itibarıyla 191,9 milyar ABD Doları olarak gerçekleşti. 2012 Eylül sonu itibariyle AB tanımlı borç stoku 513,8 olarak gerçekleşti. AB tanımlı genel yönetim borç stoku verilerine göre, genel yönetim iç borç stoku 397,3 milyar lira, genel yönetim dış borç stoku 152,5 milyar lira, genel yönetim toplam borç stoku da 549,8 milyar lira oldu. Üçüncü çeyrek sonu itibarıyla Hazine garantili dış borç stoku 8,9 milyar dolar, kamu kuruluşlarınca Hazine garantisiz dış borç stoku da 4,7 milyar dolar oldu.


Yorumlar yükleniyor...