Geleceğin için bir hikayen olsun... - Haber 1Haber 1

Geleceğin için bir hikayen olsun…

Geleceğin için bir hikayen olsun…

15 Ekim 2021 - 18:39

ABONE OL

Geleceğe bir adım önde girmek için, fark yaratmak için bir şeyin farkında olmalısınız. Öz geleceğinizi tasarlamak. Öz geleceğinizi tasarlamak, gelecek için bir hikâyenizin olmasıdır. Öz geleceğinizi tasarlamak, geleceği hissetmek, kendini fark etmek ve harekete geçmektir. Farklı olmak, farkında olmak, gelecek için hayalleri, umutları olmaktır. Bilgi ve becerilerinizi geliştirmek, tutkulu olmaktır.

Gelecek; gençlerle, genç fikirli olanlarla fikirde yeniliklerle güzel gelecektir. Gençler, genç fikirli olanlar, nasıl bir gelecek istiyorsanız, onu kurmanın sizlerin elinde olduğunu unutmayın. Hayal kurmaktan hayalinizin peşinden gitmekten vazgeçmeyin. Yarın, sizlerin hayal gücünde ve akıl terinizde yükselecek, bunu hiç unutmayın… Geleceğiniz için bir hikâyeniz olsun, gelecek sensin, ileri!

Yarınlara dair hayalleri olan insanlar umutlu insanlardır. Hayalleri ve umutları yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Yaşama dair tutku, coşku, azim, kararlılık ve sevgilerini besleyen içten yanmalı motivasyonları ile ilham verirler, umut olurlar, ufkun ötesini görüp, yaşanılacak tüm olumsuzluklara karşı da toplumu geleceğe hazırlayan lider olurlar.

Hayat geçmişten geleceğe bir yolculuk olarak kendini ifade ediyor. Uzaktan erişimin mümkün olduğu çalışma ortamı, işe alımlarda coğrafi sınırlamaları ortadan kaldırdığı gibi zaman ve mekân olarak esnek çalışma fırsatları ile istihdam politikalarında esneklik sağlayacak, hibrit yetenek havuzu, iş – özel hayat dengesinin yönetilmesi için yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyulacaktır.

Yazımı ilgi alanlarımı ifade eden “meslek insanı, sivil toplum gönüllüsü ve karikatürist” kimliğim ile kaleme aldım ve paylaşıyorum.

İlgi alanlarımla kimliğimi ifade etmeme neden, yazımın başlığı oldu.

Çünkü, insanın geleceği için bir hikayesi olması unvanı ile değil, hayal gücü ve umutları ile ilgilidir.

Hayal etmek, merak etmeyi, merak etmek geleceği hissetmeyi, kendini fark etmeyi ve umutla harekete geçmeyi doğurur.

Geleceğin için bir hikâyenin olması; hayal gücü ve umutla kurgulanır, ilgi alanların ve bakış açınla şekillenir, akıl ile başarılır.

YARINLARA DAİR HAYALLERİ OLAN İNSANLAR UMUTLU İNSANLARDIR

Yarınlara dair hayalleri olan insanlar umutlu insanlardır. Hayalleri ve umutları yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Yaşama dair tutku, coşku, azim, kararlılık ve sevgilerini besleyen içten yanmalı motivasyonları ile ilham verirler, umut olurlar, ufkun ötesini görüp, yaşanılacak tüm olumsuzluklara karşı da toplumu geleceğe hazırlayan lider olurlar.

Gelecek, tarihin içinden geçip gelen birikimlerin, değerlerin, hikâyelerin üzerine inşa ediliyor.

Bilim ve aklın rehberliğinde geleceğe bakışımızı şekillendirecek hususları değerlendirdiğimizde; Değişim dalga aralıklarının geçmişten bugüne kısaldığını görüyoruz.

Değişim aralıklarını kısaltan, değişimi hızlandıran gelişmelerin; Enerji kaynakları, teknoloji, iletişim, haberleşme araçları, endüstriyel gelişmelere bağlı olduğunu söyleyebiliriz.

Veri kaynaklarının fiziksel dosyadan yapay zekâya dönüşüm sürecini yaşıyoruz.

Mesleklerin geleceğini tartışıyor, geleceğin mesleklerini konuşuyoruz.

İş, iş gücü ve işyerinin geleceği için öngörülen değişim ve dönüşümü sorguluyoruz.

İşin yeniden tanımının, ne kadarının teknoloji ile yapılabilirliğinin sorgulandığı, işi kim hangi kaynaklarla yapacak, tam zamanlı, geleneksel iş gücü modellerinin alternatifleri neler, işi nerede yapabiliriz, işbirliği, verimlilik sağlayan çalışma deneyimi nasıl sağlanır; iş, iş gücü ve işyerinin geleceği için konu teşkil ediyor.

Geçen yüzyılın doğanları ile bu yüzyılın doğanları birbirinden farklı kuşaklar geleceğe ortak olmanın birlikte sorumluluğunu taşıyoruz.

Sadece yapan zekânın temsilcileri beş kuşak değil, yapay zekâdan güç alan robotlarla da geleceğin sorumluluğunu paylaşmaya başladık bile…

Bu değerlendirmeleri derinleştirerek, zenginleştirmek mümkün…

Yazımın bundan sonraki bölümünde, biraz önce paylaştığım gelecek perspektifinde; gençlerle, sadece gençlerle de değil genç fikirli insanlarla geleceğimiz için bir hikâyemizin olması üzerine görüş ve önerilerimi paylaşacağım.

DEĞİŞİM DALGA ARALIKLARI GEÇMİŞTEN BUGÜNE KISALIYOR

Değişim dalga aralıklarının geçmişten bugüne kısaldığını, veri kaynaklarının fiziksel dosyadan yapay zekâya dönüşüm sürecini yaşadığımızı, mesleklerin alın teri gerektiren işlerinin robotlar tarafından yapılacağını, iş, iş gücü ve işyerinin geleceği için öngörülen değişim ve dönüşümü dikkate aldığımızda; bizi bekleyen gelecekte, sürdürülebilir yaşam için sürekli değişim ve dönüşümü yönetme becerisi gerektiğini öngörebiliriz.

Bir başka ifadeyle yazımın başında ifade ettiğim gibi, gelecek, tarihin içinden geçip gelen birikimlerin, değerlerin, hikâyelerin üzerine inşa ediliyor. Hayat geçmişten geleceğe bir yolculuk olarak kendini ifade ediyor.

Uzaktan erişimin mümkün olduğu çalışma ortamı, işe alımlarda coğrafi sınırlamaları ortadan kaldırdığı gibi zaman ve mekân olarak esnek çalışma fırsatları ile istihdam politikalarında esneklik sağlayacak, hibrit yetenek havuzu, iş – özel hayat dengesinin yönetilmesi için yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyulacaktır.

İhtiyaç duyulan yeni becerilere ihtiyaç duyulacak, duyulmaya başlandı bile…

Kişisel gelişim imkân ve fırsatlarını değerlendirenler, hikâyeleri ile bir adım önde olacak.

GELECEK SENSIN, GELECEĞE DOĞRU İLERLEMEK IÇIN GELECEĞİNİ TASARLAMALISIN

İhtiyaç duyulan yeni becerilerin odağında; hayal gücü, meraklı olmak, iletişim ve satış becerileri, dinlemesini bilmek, birbirimiz anlamak yer alıyor.

Öte yandan; öğrenme çevikliği, öğrenmeyi öğrenme, talebe olmak, geleceğe ortak olmak için yarına hazır olmanın başarı faktörleri olarak değerlendirilebilir.

Bir tıkla dünyanın bilgisine erişebiliyorsunuz.

Hayal gücünüzle, hızlı, kolayca eriştiğiniz dünyanın bilgisini kullanarak yeni bir dünyanın insanı olabilirsiniz.

O halde, gelecek sensin, geleceğe doğru ilerlemek için geleceğini tasarlamalısın.

Gelecek için bir hikâyen olmalı…

Tecrübelerim, hikâyesi olan insanların diğerlerine göre farklı bakış açısına sahip insanlar olduğunu göstermiştir.

Geleceğin için bir hikâye oluşturmanın üç önemli özelliği olduğu söylenebilir.

Hayal gücü, tasarım ve örnek almak ya da olmak…

FARKLI OLMAK, FARKINDA OLMAK, GELECEK IÇIN HAYALLERİ, UMUTLARI OLMAKTIR.

Benim de sıklıkla ifade ettiğim gibi, geleceğe bir adım önde girmek için, fark yaratmak için bir şeyin farkında olmalısınız. Öz geleceğinizi tasarlamak.

Öz geleceğinizi tasarlamak, gelecek için bir hikâyenizin olmasıdır.

Öz geleceğinizi tasarlamak, geleceği hissetmek, kendini fark etmek ve harekete geçmektir.

Farklı olmak, farkında olmak, gelecek için hayalleri, umutları olmaktır.

Bilgi ve becerilerinizi geliştirmek, tutkulu olmaktır.

Öz geleceğinizi tasarlarken işin püf noktası; bugünün problemleri arasında sıkışıp kalmak, mazeret üretmek değil, marifet üretmek için hayallerinizden güç almak, umutlarınızla yol almaktır.

Sunulan fırsatlar karşısında kendi tercihlerinizi yapabilmek için değerler alfabenizi oluşturmalısınız.

Tarihin birikimlerinde gelecek bilgisinin DNA’sı mevcuttur.

Tarihimizde, bağımsızlık destanımızın hikâyelerinde; kendin için yeterli olma, iyimser ve umutlu olma, umut olma ve dirençli olma, diğer bir ifadeyle pandemi koşullarında çok sık işittiğimiz psikolojik sermaye değerlerimiz yer almaktadır.

Gelecekteki sen için bir adım ileri çıkmak, öz geleceğini tasarlamakla mümkün.

Bir düşünürün ifade ettiği gibi “Bir insanın yüreğini, aklını anlamak için, başardıklarına değil, başarmak istediklerine bak” sözleri öz geleceğinizi tasarlamanın önemini gösteriyor.

Öz geleceğinizi tasarlamak; Hayal gücünüzle başarmak istediklerinizin ifadesidir. Talep eden, talebe olmaktır. Umutlu olmak, umut olmaktır. Değerlerin, yetkinliklerin, olumlu bakış açın ile gelecek için dirençli bir duruşun olmasıdır.

İlgi alanlarını zenginleştirmek, çok yönlü olmak için fırsatların değerlendirilmesidir.

Ardımızda tarihimiz, önümüzde geleceğimiz ilerliyoruz…

Geleceğin sahiplerine alan açarak, onlara özgüven kazandırarak, hayallerini gerçekleştirmeleri için cesaretlendirerek, güzel ve iyi bir gelecek oluşturabileceğimize inanıyorum.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe her zaman önem veren bir lider olarak şu sözünü de çok anlamlı buluyor ve paylaşmak istiyorum: “Genç fikirli demek, doğruyu gören ve anlayan gerçek fikirli demektir.” Fikirde yenilik bu ülkeyi geliştirecek, fikirde yenilik yarınlarımızı güçlü kılacak, fikirde yenilik bizleri daha cesaretli yapacak, fikirde yenilik geleceğimizi sürdürülebilir kılacak.

Gelecek; gençlerle, genç fikirli olanlarla fikirde yeniliklerle güzel gelecektir.

Gençler, genç fikirli olanlar, nasıl bir gelecek istiyorsanız, onu kurmanın sizlerin elinde olduğunu unutmayın. Hayal kurmaktan hayalinizin peşinden gitmekten vazgeçmeyin. Yarın, sizlerin hayal gücünde ve akıl terinizde yükselecek, bunu hiç unutmayın…

Geleceğiniz için bir hikâyeniz olsun, gelecek sensin, ileri!

Ali Kamil UZUN

Meslek İnsanı, Sivil Toplum Gönüllüsü, Karikatürist

uzun@turcomoney.com

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.