Millete hizmet felsefesi - Haber 1Haber 1

Millete hizmet felsefesi

13 Aralık 2011 - 23:38

ABONE OL

“Gürcüstanla Azerbaycan-gürcülerle azerbaycan türkleri tarih yarandığı günden biribiriyle komşu. Hep sevgi vede saygı ortamında yaşamış, tüm dönemlerde acılara katlanan iki millet olarak arkadaşlıklarını korumuş. Her iki ülkenin bağımsızlık kazanmasında, hak ettikleri hayata kavuşmasında işte arkadaşlığın da büyük önemi olmuş. Şu arkadaşlığa büyük önem veren, hatta arkadaşlığın daha da güclenmesinde büyük projeler hayata geçirenler sırasında “Borçalı” İçtimai Cemiyeti de var. Cemiyetin başkanı ile röportaj yapmak istediyimiz söyleyince o, yoğun çalışmasına rağmen tekifi kabul etti. Röportajı deyerli okurlarımıza sunmadan önce Zelimhan Memmedlinin özgeçmişine bakalım.

za_2.jpgÖZGEÇMİŞ: Zelimhan Memmedli 1957’de doğmuş. 1981. yıllarda Tıp Universitesinde, 1996’da Batı Universitesinin Uluslararası sıyaset ve ekonomı fakültesinde eğitim görmüş. 1982. yıldan diş doktoru olarak faaliyete başlamış. 1988’de Milli Harekata katılarak siyasetle uğraşmış. 1992–2002. yıllarda farklı görevlerde söz sahibi olmuş. 2002. yıldan “Milliyet” gazetesini çalışıtırıyor vede “Borçalı” İçtimai Cemiyetine başkanlık yapıyor.

* İlk defa faaliyete başlatığınız devri nasıl hatırlıyorsunuz acaba?

* Poitik faaliyete Azerbaycan Halk Harekatından önce gizli saklı derneklerde başlamışım. Şimdiye kadar profesyonelce siyasetle uğraşıyorum. AHCP’ye üyeyim ve her zaman şu partinin görevlilerinden biri olmuşum. 2009. seneden “Borçalı” İçtimai Cemiyetini yönetiyorum. Cemiyetle bağlı şunu söyleyim ki, “Borçalı”, Türk dünyasının manevi vede ayrılmaz bir bölümü, aynı zamanda Gürcüstan arazisindeyiz. Biz cemiyet olarak iki devletin barış içinde, sakin, anlayışlı taraftarlığından yanayız. Bu açıdan Borçalıda yaşayan soydaşlarımızın hakklarının korunması, onların gürcü cemiyetiyle entegrasyona yardımçı olmak, kültür farklılığını ortaya çıkarmak, onun gelişmesine yardımçı olmaq, aynı zamanda stratejik olarak Borçalının gelişmiş programlarını üzerinde çalışmak ve Borçalı türklerinin iki devlet olan Azerbaycan ve Gürcüstan arasında ciddi köprü olacağına inanıyoruz vede bu yönde çalışıyoruz.

* Aslında iki devlet arasında köprü yaratmak isteyi önemli bir adım, özellikle Azerbaycan için büyük önem taşıyor…

* Bu yüzden artık bir kaç proje gerçekleştirmişiz. 2009’a kadar Gürcüstan türkleri farklı baskılara maruz kalmış. Ayni zamanda Güney Kafkasyada Borçalı türkleri aracıyla Gürcüstanda etnik separatçılığa revac veren adımlar atılması planları üzerine hazırlık gediyor. Şu Moskova tarafından gerçekleşe bilir. Biz de stratejik olarak iki devlet arasında Rusyanın hazırladığı planların ifşa olunması yönünde adımlarımızı zaman zaman atacağız. Şunu da kayd etmek istiyorum ki, belki de Borçalı türkleri Güney Kafkasyada çok yüksek durumda. Çünkü onlar her hangi bir formada bazı dairelerde hazırlanan fetvalara gitmemiş ve Gürcüstanın uniterliğine destek vermiş ve şüanda bile destek veriyor. Aynı zamanda gerçek olarak iki dövlet arasında ilişkilerin normal kurulmasında Borçalı türkleri büyük işler görmekte. Bu farklı ola bilirdi. Mesela, Güney Kafkasyada kan döküle bilirdi. Ama Borçalı türklerinin geleceği gördüyü halde adımlar atmasından dolayı işte her şey iyi tarafa vede sakin biçimde devam etmekte. Biz faaliyete başlatığımız zaman bir cemiyet olarak önce kültürlerin büyük önem taşıtığını ve onun genetik mahiyet taşıdığını cemiyete takdim etmeye, aynı zamanda kendimizi gürcü toplumuna daha önemli taraftan tanıtma modelini öyrendik ve kültüre istinat ettik. İlk önce kütürün bir bölümü olan Elat kültürü- yaylak-kışlak medeniyetinin gündeme gelmesi, onun ciddi ritualları var, bu ritualların ortaya çıkması, göç töreleri, yurtkurma töreleri, yaylakta türk milletinin icat ettiyi ağartılarla davranış, ondan mahsulleri üretmek, farklı medeni meişet elementlerinin ortaya çıkması, kısacası farklı sanatlar vede farklı üretimlerle bağlı makamları esas götürdük. Borçalının uzak mesafelerinde olan Dumanisi bölgesinde yaşayan türkler çok azdı, başka mekanlara göç etmişlerdi. Onların yeniden kendi topraklarına dönmesini için gereken tüm şeyleri yaptık. Yani Elat töresinin gelişmesini, aynı zamanda gürcüleri şu kültürün önemli olmasına inandırarak o dağlara sahib çıkmanı daha da hızlandırmağı becerdik.

* Önce hangi adımı atdınız?

* Cemiyetin başkanı seçildiyim zaman ilk önce 2009. yılın yazında Başkeçitte, Armutlu yaylağında 20 bin soydaşımızın katıldığı muhteşem tören düzenlendi. Tebrizden, Qarabağdan, Türkiyedən, Azerbaycandan, Sovyetler Döneminde tanınan, önemli aydınlarımız, sanat uzamnlarımız şu törene davetliydi ve hepsi daveti büyük memnunluk duyarak kabul etmişti. Hatta gürcü elitası bile şu törene davet olundu vede törene katıldılar.

* Aslında ilk defa geçirilen tedbirde 20 bin aynı fikirli kişinin bir araya gelmesi büyük gösterici…

* Aynen katılıyorum. Bir düşünsenize, önceki yıllarda ki, əvvəllər Başkeçitte 16 aile yaşıyorddu, ama şüanda 100’den hatta fazla aile topraklarına dönmüş, yeniden toprağına sığınmış. Demek ki, Türk nüfusu artıyor. Biz Türkün iyi niyetli olduğuna gürcü toplumunu inandırmak istiyoruz. Türk darbe vurmaz ki, türk kötü hiç bir şey yapmaz, türk kurucu millet. Aynı zamanda Türk Gürcüstan devletinin dayanağı. İşte bu yüzden Türkü doğru değerlendirmek gerekir. Şunu da söyleyim ki gürcü toplumu Türk milletinin itibarına inanıyor ve inandığı için gürcü-türk birliyine destek veriyor. Her sene 26 Temmuz Borçalı türklerinin Elat Medeniyeti günü olarak takvime yazmak iddiasındayız. Aynı zamanda resmi takvimde, çok önemli törenlerimizden olan Novruz törenini de geniş kullanmak. planımızda.

* Zaten türkler, özellikle Azerbaycan türkleri Novruz törenini yüksek ortamda kutluyor…

* Doğru, herkes Novruz törenini yüksek kutlaya bilir, bu başka…Ama toplumun bir araya gelerek fikir söylemesi ve paylaşması çok önemli. Gürcüstanda 9 guberniya var. Şu guberniyanın 3’de Borçalı türkleri meskunlaşmış. 3 guberniyada yaşayan Borçalı türklerle hep bağlantılar kurur vede onları geçirdiyimiz tedbirlerde bir araya gelmeye davet ediyoruz. Bilyorsunuz işte sadece 1 günde bu kadar insanı bir araya getirmek o kadar da kolay değil. 20 bin kişinin aynı günde, aynı saatde bir araya gelmesi o demek ki şu insanları ruhsal dünyamızda olan makamlar bir araya getirmiş.

* Borçalı türklerinin faaliyeti hep dikkatte…aceba şu durum Azerbaycan ve Gürcüstan devletleri tarafından nasıl kabul edilmiş…

* Öncelikle şunu söyleyim, bizim entelektüel hat üzere olan tedbirlerimiz iki devletin de dikkatinde bu yüzden belgeler hazırlayıpta Azerbaycan devletinin resmilerine takdim etmişiz. Bazı belgeler şüanda tartışma konusu, bazıları üzerine konuşulur, popülist slogandan uzağız. Biz Gürcüstanda eğitim gelişmesinin , ilerde toplumun toprağa bağlanması vede Gürcüstanda söz sahibi olmasından yanayız. Eğitim görmeyen toplumun sonu yok, maneviyat, kültür olmadan ileriye gedilmez. Bu açıdan biz yüksek eğitim okullarının yaratılmasından yanayız. İşte Borçalı türklerinin Gürcüstanda söz sahibi olması yüksek eğitim okullarının yaratılmasına bağlı. Aynı zamanda Borçalı türklerinin gürcü toplumunun içinde gelişmesinden yanayız.

* Bu kadar işi yalnız mı yapacaksınız, zor olmaz mı?

* Kardeş Türkiyeni şu proseslere celp etmek fikrindeyiz. Bizim döviz: “Güc Birlikde” ve üç bayrak- Azerbaycan, Türkiye ve Gürcüstanın bir araya gelmesi, iş birliyi bizim sembolumuz.

* Medeniyet zaten politika…Galiba bu prensep sizin faaliyetiniz için de geçerli. Yani politik ve kültür ilişkilerini kullanarak bahs ettiyiniz iddianı hayata geçirmeyi düşünmeniz malum. Acaba tercih ettiyiniz ve tabii ki, ilerlediyiniz şu yolda başarı kazanacağınıza emin misiniz?

* Ben her zaman böyle bir deyimi kullanıyorum-yeni Amerika keşif etmek gerekmez- türk milleti zaten kültür açıdan çok zengin. Kültür bin yıllarca törenin, göreneklerin birleşik forması. Yani milletin genine hopmuş bir model. Medeniyeti takdim ve tebliğ etmek çok önemli. Hatta konuşmadan bile mensub olduğun milletin kültürünü takdim etmek ve göstermek yeterli ki diger millletler hangi akideye, hangi deyerlere malik olduğunu görsün. Kültürü saklarsak vede küçük politik ritorikayla uğraşırsak o zaman kayb ederiz. Her şeye, millete hizmet felsefesinden yaklaşırsak o zaman millet fayda görcek. Biz kültürle daha uzak mesafeye gitmenin mümkün olduğuna inanıyoruz. Dahası Avrupa artık problemlerin çözümünden dolayı kültürlerin diyaloguna istinat ediyor. Yani eski medeniyeti bir tarafa bırakarak yeni bir medeniyet, genel bir kültür yaratmak yanlış bir şey zaten. Her milletin kendi kültürü, kendi genetik kuruluşu var. Kültürlerin diyalogu topların, tüfeklerin çözemediyi sorunları çözmenin mümkün olduğuna inanıyoruz. Kültürün insanları, toplumları, milletleri birbirlerine yaklaştıracağına inanıyoruz. Dediyim gibi şu konuda çok citti tartışmalar başlamış. İnanıyorum ki yakın zamanda başlatığımız işler tam olarak gerçekleşecek.

ULDUZE QARAQIZI

ulduzqaraqizi@gmail.com

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.